VANDAAG GRATIS VERZENDING  ☁️  VOOR ALLE ORDERS (BE) >75 euro

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met volgende Algemene Voorwaarden.

 • Prijzen

  Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW (met uitzondering van boeken: 6% BTW). Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of fouten. Alle producten worden verkocht volgens beschikbaarheid. Zowel prijsgegevens als beschikbaarheid zijn vatbaar voor verandering zonder aankondiging. Hieruit volgt dat een latere aankoop van een zelfde product niet aan dezelfde prijs gegarandeerd kan worden.

 • Betaling

  Betaling moet worden verricht voorafgaand aan de verzending of ophaling (via iDeal, kredietkaart of bankkaart). Andere betaalwijzen worden alleen aanvaard indien goedgekeurd door Living Lounge. 

 • Verzending

  De verzending gebeurt nadat de volledige betaling ontvangen is. Indien uw bestelling niet betaald is, zijn de producten helaas niet voor u gereserveerd.
  De bestellingen worden uitgevoerd zonder garantie van levering op vaste datum. Wij proberen echter de bestelde goederen (indien voorradig) onmiddellijk na betalingsingang te verzenden. Indien bepaalde goederen niet voorradig zijn of niet onmiddellijk geleverd kunnen worden, doen we ons best u daarvan tijdig op de hoogte te brengen.

  Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

  Goederen worden verstuurd op risico van de klant. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt tijdens het transport. Gelieve bij ontvangst onmiddellijk de zending te controleren. Eventuele opmerkingen betreffende vastgestelde verschillen of andere klachten moeten ons binnen de 48 uur na levering bereiken (via e-mail, brief of telefonisch).

 • Retour en verzakingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen via de online shop aankopen :De consument heeft het recht aan Living Lounge mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

  Uitzondering: Een aantal producten kunnen niet teruggezonden worden: producten die alleen op bestelling verkrijgbaar zijn, producten die speciaal voor jou gemaakt of samengesteld werden of die speciaal voor jou besteld zijn. Hieronder valt o.a. behangpapier of op maat gemaakte artikelen.

  Het spreekt voor zich dat enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, compleet met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen etc. kunnen worden teruggenomen.Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen worden in geen geval teruggenomen.

  Bij verzaking van de aankoop, is de koper zelf verantwoordelijk voor de teruzending en de kosten ervan. Het product dient voldoende beschermd en in een stevige doos terugezonden te worden om schade tijdens transport te voorkomen.

  In geval van retourzendingen binnen deze voorwaarden zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen per bankoverschrijving worden terugbetaald.

  Indien er gegronde problemen zijn met het ontvangen product garanderen we, indien voorradig, een gelijksoortig vervangend product of anders betalen wij het aankoopbedrag terug. De koper dient hiervoor, zoals hierboven vermeld, direct melding te maken van het geconstateerde gebrek en indien noodzakelijk dienen de artikelen in originele verpakking aan ons te worden geretourneerd.

 • Bescherming van uw privacy (persoonsgegevens)

  Living Lounge vraagt uw adresgegevens zodat wij u voor de follow-up van uw bestelling kunnen contacteren en uw bestelde producten kunnen toesturen. Wij kunnen uw adres eveneens gebruiken om u te informeren over elke aanbieding van soortgelijke producten die u zouden kunnen interesseren in de toekomst.

  U kunt zich eventueel in de toekomst tegen dit soort berichten verzetten door bij iedere e-mail die u ontvangt de "unsubscribe" functie te gebruiken (zgn. opt-out). In geen enkel geval wordt uw mailadres doorgegeven aan derden. De verzamelde gegevens blijven in bezit van Living Lounge en worden alleen gebruikt voor interne marketing doeleinden. U heeft eveneens het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken, ze te laten verbeteren of indien u dit wenst, ze te laten schrappen. U kunt ons hiervoor contacteren per e-mail (info@living-lounge.be), of per brief (Pleinstraat 25, 3001 Leuven).

  Zie

  voor de uitgebreide privacyverklaring

 • Trademarks en copyright

  Deze website kan mogelijk typografische fouten of vergissingen bevatten.

  Informatie over producten niet gefabriceerd door Living Lounge zijn mogelijk verkregen via de fabrikant of distributeur van het product. Trademarks, merknamen, foto's of producten werden op editoriale wijze gebruikt zonder trademark symbolen. Alle copyrights, trademarks, merknamen, productnamen, productafbeeldingen en titels worden erkend en overtredingen werden niet beoogd. Indien u meent dat wij onrechtmatig uw auteursrechtelijke inhoud zouden gebruiken en deze verwijderd willen zien, gelieve ons te contacteren, zodat wij dit kunnen rechtzetten.

  Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle gebruik, printen of kopiëren van deze website of onderdelen ervan, die het rondsurfen, producten selecteren en bestellen te buiten gaan, zijn strict verboden.

  Het vertonen van deze website of een onderdeel ervan in een frame of onderdeel van een andere website is verboden, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Living Lounge.

  Door deze website te bezoeken of via deze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met alle bovenstaande voorwaarden.

  De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd op de juistheid van de gepresenteerde gegevens. Aan eventuele onjuistheden kunnen echter geen rechten ontleend worden.

 • Onze gegevens

  Living Lounge
  Pleinstraat 25
  3001 Leuven
  België
  E-mail: info@living-lounge.be
  Website: http://www.living-lounge.be
  Zaakvoerder: Isabelle Muys
  Ond.nr. BTW BE0876.405.490